Η συντριπτική πλειοψηφία των λειτουργιών του InfoClinic απευθύνεται στο σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων. Γνωρίζουμε όμως καλά ότι ορισμένα δεδομένα του ασθενούς, όπως το ιατρικό ιστορικό και οι εξετάσεις, απαιτούν διαφοροποίηση ανάλογα με την εκάστοτε ειδικότητα. Για τους παθολόγους το InfoClinic περιέχει πολλά στοιχεία γενικού ιστορικού. Επίσης τα δεδομένα καρδιολογικού ιστορικού και καρδιολογικών εξετάσεων θεωρούμε ότι ενδιαφέρουν σε κάποιο βαθμό και έναν παθολόγο. Φυσικά η ομάδα του InfoClinic είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε προσθήκη/μετατροπή σε συνεννόηση με τον εκάστοτε ιατρό.

Πληροφορίες InfoClinic για παθολόγους

 • Γενικό Ιστορικό ασθενούς

  Στην φόρμα καταχώρησης του γενικού ιστορικού ο ιατρός έχει την δυνατότητα καταχώρησης συμβάντων που σχετίζονται με το αναπνευστικό, το ενδοκρινολογικό, το μυεσκελετικό, το γαστρεντερικό, το νευρικό, το δερματολογικό, το αιματολογικό ή το ψυχιατρικό ιστορικού του ασθενούς. Καταχωρούνται εγχειρήσεις, αλλεργίες, νεοπλασίες, καθώς και συνήθειες του τρόπου ζωής του ασθενούς (κάπνισμα,αλκοόλ κτλ). Όλα τα συμβάντα συνοψίζονται και ταξινομούνται χρονολογικά στην αρχική σελίδα του ασθενούς για γρήγορη πρόσβαση.
  image
 • image

  Εξετάσεις αίματος

  Ο ιατρός έχει την δυνατότητα καταχώρησης και αναζήτησης εξετάσεων αίματος του ασθενούς, τα ονόματα των οποίων έχει επιλέξει ο ίδιος μέσω των ρυθμίσεων. Επίσης μέσω των καταχωρημένων φυσιολογικών τιμών το πρόγραμμα υποδεικνύει ποιες εξετάσεις είναι εκτός ορίων. Ο ιατρός έχει την δυνατότητα να δει τις καταχωρημένες εξετάσεις ανά ημερομηνία αλλά και να δει όλο το ιστορικό μιας συγεκριμένης εξέτασης διαμορφώνοντας πλήρη εικόνα για τον ασθενή.

icon Συνοψίζοντας...

To InfoClinic θα ήταν πολύ χρήσιμο εργαλείο για ένα παθολόγο παρέχοντας:

 • Γενικό ιστορικό
 • Καρδιολογικό κίνδυνο
 • Επιθυμητά επίπεδα LDL
 • Καρδιολογικές εξετάσεις
 • Εξετάσεις αίματος
image

Εγκατάσταση άμεσα δωρεάν!

 • Δωρεάν έως 50 ασθενείς με πλήρεις δυνατότητες|
 • Οικονομικά πακέτα ενεργοποίησης για παραπάνω ασθενείς|
 • Εύκολη ενεργοποίηση με ένα email
Λήψη