Η συντριπτική πλειοψηφία των λειτουργιών του InfoClinic απευθύνεται στο σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων. Γνωρίζουμε όμως καλά ότι ορισμένα δεδομένα του ασθενούς, όπως το ιατρικό ιστορικό και οι εξετάσεις, απαιτούν διαφοροποίηση ανάλογα με την εκάστοτε ειδικότητα. Για την καρδιολογία το InfoClinic περιέχει πολλά εξειδικευμένα στοιχεία καρδιολογικού ιστορικού και καρδιολογικών εξετάσεων που έχουν αναπτυχθεί με συνεργασία με ιατρούς της ειδικότητας αυτής.Φυσικά η ομάδα του InfoClinic είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε προσθήκη/μετατροπή σε συνεννόηση με τον εκάστοτε ιατρό.

Εξειδίκευση InfoClinic για καρδιολόγους

 • Υπολογισμός Καρδιαγγειακού κινδύνου

  Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα υπολογισμού του καρδιαγγειακού κινδύνου του ασθενούς με βάση τα καταχωρημένα συμβάντα του καρδιολογικού ιστορικού του. Λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους παράγοντες κινδύνου υπολογίζει τον 10ετή κίνδυνο στεφανιαίας νόσου με βάση το "Framingham Heart Study" και προτείνει την επιθυμητή τιμή LDL και τα όρια για διαιτητική ή φαρμακευτική παρέμβαση. Οι τιμές αυτές λαμβάνονται υπόψιν για την επισήμανση τιμών εξετάσεων εκτός ορίων.
  image
 • image

  Ιστορικό στεφανιαίας νόσου

  Στην φόρμα αυτή ο ιατρός έχει την δυνατότητα καταχώρησης συμβάντων που σχετίζονται με την στεφανιαία νόσο. Καταχωρούνται συμπτώματα (στηθάγχη κτλ), εμφράγματα, αγγειοπλαστικές, CABG, στεφανιογραφίες μαζί με τις ημερομηνίες εμφανισης τους. Όλα τα συμβάντα συνοψίζονται και ταξινομούνται χρονολογικά στην αρχική σελίδα του ασθενούς για γρήγορη πρόσβαση.
 • Συμβάντα αρρυθμίας

  Στην καρτέλα των αρρυθμιών ο ιατρός έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει συμβάντα υπερκοιλιακής και κοιλιακής αρρυθμιογέννεσης, βραδυαρρυθμίες καθώς και την πιθανή χρήση βηματοδότη, απινιδωτή ή SVT. Όλα τα συμβάντα συνοψίζονται και ταξινομούνται χρονολογικά στην αρχική σελίδα του ασθενούς για γρήγορη πρόσβαση.
  image
 • image

  Καρδιακή ανεπάρκεια

  Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα καταχώρησης συμβάντων καρδιακής ανεπάρκειας. Για παράδειγμα καταχωρούνται περιστατικά ισχαιμικής, διατατικής ή υπερτασικής μυοκαρδιοπάθειας, περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας ή διαστολικής καρδιακής ανεπάρκειας. Σε κάποια από τα συμβάντα καταχωρούνται και τα ανάλογα κλάσματα εξώθησης. Όλα τα συμβάντα συνοψίζονται στην αρχική σελίδα του ασθενούς για γρήγορη πρόσβαση.
 • Παθήσεις βαλβίδων

  Ο ιατρός έχει την δυνατότητα καταχώρησης παθήσεων βαλβίδων του ασθενή. Μερικά παραδείγματα είναι η στένωση, ανεπάρκεια ή πρόπτωση μιτροειδούς, αορτικής ή τριγλώχινας. Όλα τα συμβάντα συνοψίζονται και ταξινομούνται χρονολογικά στην αρχική σελίδα του ασθενούς για γρήγορη πρόσβαση.
  image
 • image

  Παθήσεις αορτής

  Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα καταχώρησης παθήσεων αορτής. Για παράδειγμα, καταχωρούνται περιστατικά διάτασης ή ανευρύσματος κατιούσας ή ανιούσας αορτής, έλκους ή χρόνιου διαχωριστικού ανευρύσματος μαζί με τις ημερομηνίες εμφανισης τους. Όλα τα συμβάντα συνοψίζονται και ταξινομούνται χρονολογικά στην αρχική σελίδα του ασθενούς για γρήγορη πρόσβαση.
 • Καταχώρηση καρδιογραφημάτων

  Ο ιατρός έχει την δυνατότητα καταχώρησης αποτελεσμάτων καρδιογραφημάτων του ασθενούς με τα κύρια χαρακτηριστικά τους (ρυθμός, συχνότητα κτλ) καθώς και πιθανά ευρηματά τους (έκτακτες, ανάσπαση, κατάσπαση κτλ). Παρέχεται και η δυνατότητα φιλτραρίσματος με βάση ημερομηνία για γρήγορη αναζήτηση.
  image
 • image

  Δοκιμασίες κοπώσεως

  Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα καταχώρησης αποτελεσμάτων δοκιμασιών κοπώσεως του ασθενούς με τα κύρια χαρακτηριστικά τους (διάρκεια,συχνότητα κτλ) καθώς και πιθανά ευρήματά τους (ενδείξεις ισχαιμίας κτλ). Υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος με βάση ημερομηνία και η δυνατότητα εκτύπωσης της σύνοψης της δοκιμασίας.
 • Holter Ρυθμού

  Ο ιατρός έχει την δυνατότητα καταχώρησης αποτελεσμάτων holter του ασθενούς με τα κύρια χαρακτηριστικά τους (συμπτώματα, αιτία εξέτασης κτλ) καθώς και πιθανά ευρηματά τους (βραδυαρρυθμίες, παύσεις κτλ). Υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος με βάση ημερομηνία και η δυνατότητα εκτύπωσης της σύνοψης του holter.
  image

icon Συνοψίζοντας...

To InfoClinic παρέχει πολλή εξειδικευμένη καρδιολογική πληροφορία:

 • Καρδιολογικό ιστορικό
 • Καρδιολογικός κίνδυνος
 • Επίπεδα LDL
 • Καρδιολογικές εξετάσεις
 • Εκτύπωση εξετάσεων
image

Εγκατάσταση άμεσα δωρεάν!

 • Δωρεάν έως 50 ασθενείς με πλήρεις δυνατότητες|
 • Οικονομικά πακέτα ενεργοποίησης για παραπάνω ασθενείς|
 • Εύκολη ενεργοποίηση με ένα email
Λήψη